Nasza witryna używa plików cookies (ciasteczek) w celach statystycznych oraz by ułatwić korzystanie z serwisu. Zmieniając ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej możesz zablokować zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.
21 sierpnia 2019
jesteś naszym gościem
 
Witamy w serwisie
katalog firm
firmy, usługi, towary
ogłoszenia drobne
dodaj ogłoszenie drobne
ostatnio dodane ogłoszenia
Praca:

Lekka praca dla montera, tel. 22 754 46 70

Usługi:

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Sprzedam:
PIASECZNO - FIRMY - USŁUGI - TOWARY - INFOLINIA SERWISU: tel. 222 133 133
Historia wokół nas
 Czersk, cz. 7 - dwudziestowieczne ciekawostki.
  Historia Wokół Nas, miesięcznik Co i jak (nr 68) 7/2004

  1902


  Kazimierz Gliński (1850-1920)
  Wiersz Na ruinach Czerska

  Trzy baszty - w nich bocianów wędrownych siedliska-
  Posępna cisza ruin zaległa te mury,
  Co wieków pięć swe czoła wznosiły w lazury,
  Nim się układły w kształty potężne zwaliska.

  Przez szczeliny chwast dziki albo gad się wciska,
  Zaklekocą bociany na basztach u góry -
  Czasem się piorunowe zakołyszą chmury,
  I głuchy grom do ruin wleci - i zabłyska!...

  Chmuro! Czy nie spotkałaś w swoim locie górnym,
  Kluczem żurawi, duchów lecących widomie?
  Czy ty jęku żadnego nie słyszałeś, gromie!

  Który konał jak echo w pustyni najcichsze,
  Nie odbity od piersi skał głosem powtórnym?
  Czy was żaden nie doszedł krzyk - chmuro! gromie! wichrze!?

  1916


  Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Rocznik VIII-X. 1906-1916


  Oddział Czerski


  Na skutek otrzymanego podania podpisanego przez 48 mieszkańców Czerska, w d. 9 Października 1916 r. nastąpiło otwarcie Oddziału w obecności Członków Prezydyum Zarządu Głównego: pp. Al. Janowskiego, H. Kłobukowskiej, K. Sławińskiego i E.W. Szelążka.

  Po poświęceniu lokalu przez ks. Jana Kęsickiego i przemówieniach pp. A. Janowskiego i K. Sławińskiego, odbył się w miejscowej szkole, odczyt z obrazami, wygłoszony przez p. Al. Janowskiego p.t. Ziemia rodzinna.

  Po skończonym odczycie zgromadzeni członkowie nowego Oddziału wybrali jednogłośnie 6 członków do Zarządu i 3 do Komisyi Rewizyjnej w składzie następującym:

  Zarząd: Zdzisław Błeszyński, prezes; Jan Jarosz i Ignacy Błeszyński, zastępcy; Czesław Paczesny, skarbnik; Hipolit Szynkiewicz, sekretarz; Mieczysław Szczepański, bibliotekarz.

  Komisya Rewizyjna: Ks. proboszcz Jan Kęsicki, Adam Żak, Wacław Szynkiewicz.

  Na lokal oddziału wynajęto pokój w domu p. Jana Szczepańskiego w Czersku.

  Drugie zebranie miesięczne, przy licznym udziale mieszkańców Czerska i okolicy, odbyło się 19 Listopada. Odczyt wygłosił przybyły z Warszawy p. E.W. Szelążek.

  W okresie świąt Bożego Narodzenia Zarząd zorganizował teatr amatorski, który trzykrotnie występował z wielkim powodzeniem.

  Zaczątek biblioteki powstał przeważnie z darów, złożonych z książek popularnych.

  Wobec tego, że Oddział jest jedyną instytucyą oświatową w Czersku, Członkowie Zarządu spodziewają się wzmożenia działalności w roku przyszłym.

  1921
  Powszechny Spis Ludności Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 września.

  Czersk - osada miejska; 93 budynki mieszkalne; 492 mieszkańców, 240 mężczyzn, 252 kobiet; 484 wyznania rzymskokatolickiego, 3 ewangelickiego, 5 mojżeszowego. Narodowość polską podało 487, a żydowską 5.

  1939
  Internowanie Szpitala Wojennego Nr 803 przez Niemców
  (Wg zaświadczenia wystawionego siostrze P.C.K. Teresie Błaszczyńskiej w Czersku przez komendanta Szpitala ppłk. dr. Marzlneka w dniu 7 października).

  Szpital rozwinął się w Pińsku, w końcu sierpnia. W dniu 15 IX ewakuował się koleją przez Łuniniec, Sarny (17 IX), Kowel (19 IX) do stacji kolejowej Turopin (20 IX), gdzie ze względu na zajęcie Kowla i Włodzinierza przez wojska rosyjskie zmuszony był wyładować się i dalszą drogę przebywać piechotą lub na własnych podwodach. Dalsza trasa prowadziła przez Horodło (21 IX), Chełm (22 IX), Cyców, Maśluchy, Parczew (26 IX), Radzyń, Żelechów (28 IX), Garwolin (30 IX), Osieck (1 X). W dniu 2 X Szpital przekroczył Wisłę w rejonie Osieck - Brzumin i został internowany przez wojska niemieckie w Czersku i Górze Kalwarii. Z chwilą internowania szpital zorganizował izby chorych i zajmował się udzielaniem pomocy lekarskiej i pielęgnacją jeńców Polaków z położonych tam obozów.

  1974
  Akcja Czersk - 1980


  Wstępna koncepcja zagospodarowania wzgórza zamkowego i skarpy. 1 - Taras widokowy z kawiarnią; 2 - motel-zajazd z gastronomią; 3 - droga do pola namiotowego, urządzeń sportowych i basenów; 4 - stare miasto; 5 - Zakonserwowana część zamku wraz z muzeum; 6 - amfiteatr. Rys. mgr. inż. arch. Wiesław Wieczorkiewicz (1974r.)


  Z inicjatywą przekształcenia Czerska, zaniedbanej wsi (od czasów carskich określanej także - jak inne miasta pozbawione praw miejskich - mianem osady) w ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, wystąpiły władze partyjne województwa. W wyniku zaprojektowanych działań miejscowość miała stać się atrakcyjną nie tylko dla mieszkańców województwa warszawskiego, ale i dla warszawiaków oraz turystów z całego kraju i z zagranicy. Na spotkaniu w Warszawskim Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w lutym 1974 r. przedstawiono projekt budowy. Opatrzono go hasłem Czersk - 1980, zawierającym przewidywany termin ukończenia przedsięwzięcia.

  Zaplanowano konserwację i częściową restaurację ruin zamku, połączoną z adaptacją wież na potrzeby muzealne. Zamierzano wykonać nowe mury na wysokość ok. 50 cm od poziomu dziedzińca w miejscu zniszczonych od strony południowej oraz uzupełnić ubytki w istniejących murach. Uporządkowaniu miały podlegać także tereny podzamcza i fosy, a rozległy dziedziniec zamkowy miał być wykorzystywany do organizacji widowisk typu światło i dźwięk.

  Planowano budowę zajazdu - motelu z 80 miejscami hotelowymi, w którym przewidywano otwarcie restauracji, kawiarni i baru szybkiej obsługi. W jego otoczeniu miał powstać taras widokowy.

  Dla turystów z własnym wyposażeniem przewidziano urządzenie pola namiotowego z budynkiem socjalno-sanitarnym.

  U stóp wzgórza zaprojektowano zespół basenów kąpielowych, w starorzeczu Wisły przystań z kajakami i rowerami wodnymi, a nad brzegiem port dla statków pasażerskich. Myślano wówczas o uruchomieniu rejsów wycieczkowych z Warszawy do Czerska.

  Na skarpie wiślanej powstać miał amfiteatr dla 800 widzów, wykorzystywany m.in. do organizowania przeglądów artystycznych, widowisk, turniejów sportowych czy też pokazów filmowych.

  W obrębie rynku zamierzano zbudować pawilon muzealny dla ekspozycji regionalnych i punkt informacji turystycznej.

  W planach na stoku północnym skarpy wiślanej umieszczono wyciąg narciarski, małą skocznię, tory saneczkowe, lodowisko i wypożyczalnię sprzętu sportowego. Każdy z tych obiektów miał posiadać własny budynek sanitarno-socjalny. Zlokalizowano je w takiej odległości od zamku, aby nie naruszać zabytkowej kompozycji urbanistycznej.

  W projekcie znalazły się też: budynek szkolnego domu wycieczkowego, boiska sportowe, tereny zabaw dla dzieci, kioski z artykułami spożywczymi i gastronomicznymi oraz parkingi. Całość połączono nowoczesnymi ciągami komunikacyjnymi pomiędzy Czerskiem, Wisłą, Górą Kalwarią oraz miejscami widokowymi.

  Dostrzeżono konieczność uporządkowania zabudowy mieszkalnej Czerska, likwidację słomianych strzech, rozbiórkę walących się ruder i płotów, a także rozwój sieci handlowej i usługowej. Miejscowość miała stać się bazą noclegową ośrodka wypoczynkowego, a jej mieszkańcy znaleźliby pracę na miejscu.

  Nowe inwestycje poprzedzić miały roboty ziemne i regulacyjne na skarpie w rejonie Czerska oraz prace wykopaliskowe (prowadzone już zresztą od 1961 r.).

  Mimo przewidywanych zmian, Czersk pozostawał ze swoją dotychczasową specyfiką gospodarczą, jako rolniczo-warzywnicze zaplecze przedsiębiorstwa Hortex w Górze Kalwarii.

  W 1974 r. w rynku czerskim - Placu Tysiąclecia istniała skromna zabudowa parterowa. Wyróżniały się bar Mazowiecki i jedyny kiosk przedsiębiorstwa Ruch. Rok wcześniej wystawiono przy ul. Warszawskiej nowy pawilon-kawiarnię Spółdzielni Spożywców Społem.

  Ówczesna prasa - dzienniki warszawskie entuzjastycznie odnosiły się do omówionej wyżej akcji. Świadczą o tym tytuły publikacji z 1974 r.: Niedaleko Warszawy... Podkarpacie i Pojezierze. Stary Czersk będzie nowoczesnym ośrodkiem turystycznym (Express Wieczorny, luty), Nowa kariera starego grodu (Trybuna Mazowiecka, marzec), Już rozpoczęto realizację wielkiego programu. Prawieczny Czersk stanie się perłą Mazowsza. Nie tylko latem ale i zimą Czersk będzie ściągał licznych turystów (Express Wieczorny, kwiecień).

  Zaplanowana 30 lat temu z dużym rozmachem, ale nie pozbawiona elementów kontrowersyjnych, przemiana Czerska pozostała na papierze. Projekt nie został zrealizowany. Stanowił jeden z elementów budowanej w propagandzie PRL drugiej Polski. Poza badaniami archeologicznymi oraz kompleksowym remontem ruin zamku nic więcej nie zrobiono.

  Po zakończeniu prac remontowych, prowadzonych w latach 1978-1980, administrację zamku powierzono Ośrodkowi Kultury w Górze Kalwarii.

  Do prac społecznych w Czersku zgłosił akces początkowo Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, a następnie Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, Ochotnicze Hufce Pracy oraz Mazowiecka Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego. Członkowie wymienionych organizacji mieli latem łączyć wypoczynek z pracą. Akcję Czersk 1980 wzorowano na podobnej - Frombork - 1973, organizowanej wcześniej z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
  1990

  Rada Narodowa Miasta i Gminy Góra Kalwaria uchwałą z dnia 30 stycznia nadała i zmieniła nazwy ulic we wsi Czersk.

  1. Ulicę łączącą ul. Warszawską z szosą Warecką, dzielącą miasto Górę Kalwarię od wsi Czersk, nazwano Graniczną.
  2. Ulicy równoległej do szosy Wareckiej, łączącej Warecką z Graniczną nadano nazwę Przyborowie.
  3. Ulicę biegnącą od szosy Wareckiej do mostku na rzeczce Cedronik nazwano Książąt Mazowieckich.
  4. Dotychczasowa ulica Cmentarna otrzymała nazwę Franciszka Bielińskiego.
  5. Ulicy łączącej Warecką z Franciszka Bielińskiego nadano nazwę Świętego Mikołaja.
  6. Dotychczasowa ulica Rybacka otrzymała nazwę Królowej Bony.
  7. Droga biegnąca obok zamku, łącząca Plac Tysiąclecia z ul. Królowej Bony nazwana została ulicą Podzamcze.

  Ewa i Włodzimierz Bagieńscy
  Ewa Bagieńska jest magistrem historii. Pracuje w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Włodzimierz Bagieński jest doktorem historii. W latach 1984-2003 pracował jako kierownik Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Górze Kalwarii.
Baniocha
Brześce, Podłęcze
Brzumin
Cendrowice, Sobików
Coniew
Czaplin
Czaplinek, Krzymów
Czarny Las, Kiełbaska, Obręb, Sierzchów
Czersk, cz. 1 - Wójtostwo
Czersk, cz. 2 - Kasztelania
Czersk, cz. 3 - Kościoły
Czersk, cz. 4 - Starostwo
Czersk, cz. 5 - Szlachta w mieście
Czersk, cz. 6 - w XIX w.
Góra Kalwaria - garnizon rosyjski w l. 1819-1914, cz. 1
Góra Kalwaria - garnizon rosyjski w l. 1819-1914, cz. 2
Kawenczyn, Kawenczynek, Dębówka, Turowice
Kąty
Linin
Łubna, Solec, Szymanów
Moczydłów, Mikówiec
Pęcław
Potycz
Tatary
Ustanów
Wólka Załęska, Tomice

 | ADWOKAT | AKACJOWY ZAKĄTEK | AS BUD-PROF | ASSETS | ATW DEVELOPMENT | BIARKEM | BIURO OGŁOSZEŃ w PIASECZNIE | BIURO RACHUNKOWE | BUD-RIM DEVELOPMENT | DEK-BUD | DRUKARNIA CYFROWA PIASECZNO | EKOBUD | FANTAZJA | GEODETA UPRAWNIONY | Grast & MTB | GRZEGORZ WARZOCHA | HURTOWNIA ELEKTRYCZNA | INWEST-KUL | JARPER | KATARZYNA BORKOWSKA - WARZOCHA | KRYSTA | LICENCJONOWANE USŁUGI KSIĘGOWE | MADEX | NATALIA GOLD | NIERUCHOMOŚCI LACH | OKNA USTANOWSKIE | PRINT SHOP Nie tylko wizytówki .... | REKLAMA PIASECZNO | SELF STORAGE | STUDIO KOLORÓW | TACPA | TYNKBOR | www.3xNiemiecki.pl | 
 |  Nasz Solec | Beżowiak | Dołącz do ruchu JOW w Górze Kalwarii | Miasto i Gmina Góra Kalwaria | Nadleśnictwo Chojnów | Starostwo Powiatowe |